Denim Skirt

  • $32.90


 

 

Waist (cm): Medium33/Large35

Hem(cm): Medium45.5/Large47.5

Hip: Medium39/Large42

Length(cm): Medium74.5/Large77